Warunki korzystania z serwisu

 

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu ustalają zasady, według których firma Besthoteloffers BV, KvK 56982879  (my, nas lub nasze) zapewnia dostęp do Strony i Informacji.

1. Definicje

W tych Warunkach:

Informacje oznaczają wszystkie informacje dostępne w Witrynie, włączając:

 1. dostępność pokoi hotelowych;

 2. ceny pokoi hotelowych;

 3. opisy i zdjęcia obiektów noclegowych;

 4. Udogodnienia w obiekcie;

 5. opinie gości; oraz

 6. komentarz edytorski;

Dozwolony cel oznacza zamiar porównywania hotelowych stawek zakwaterowania i usług w połączeniu z dokonywaniem rezerwacji i/lub organizacją podróży, ale wyłączając jakąkolwiek powtórną publikację lub powtórne dostarczenie informacji lub jakiejkolwiek części informacji za pośrednictwem środków elektronicznych.

Oferta osób trzecich oznacza towary i usługi oferowane na sprzedaż przez osoby trzecie.

Witryna oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem BestHotelOffers.net.

2. Dostęp

Odwiedzając niniejszą stronę:

 1. zgadzam się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z serwisu oraz

 2. użytkownik gwarantuje, że ma ukończone 18 lat.

3. Działania niedozwolone

Zabrania się:

 1. powielania w formie materiałów, publikowania, publicznego przedstawiania, publicznego przekazywania, kopiowania informacji lub jakiejkolwiek części informacji w celu innym, niż dozwolony;

 2. dostępu lub kontroli informacji lub jakiejkolwiek części informacji przy użyciu oprogramowania typu robot, spider, scraper lub innych automatycznych środków bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody;

 3. łamania ograniczeń wyłączania robotów w jakichkolwiek kodach dostępu do witryny lub omijania jakichkolwiek innych środków stosowanych w celu zabezpieczenia lub ograniczenia dostępu do witryny;

 4. podejmowania jakichkolwiek czynności, które narzucą lub mogą narzucić nieuzasadnione i nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;

 5. prób modyfikacji, tłumaczenia, adaptowania, edytowania, ponownego zestawiania, demontowania lub programowania zwrotnego jakiegokolwiek oprogramowania używanego przez nas w związku z Witryną.

4. Odszkodowania

Użytkownik zabezpiecza nas przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, żądaniami, odpowiedzialnością, wydatkami, szkodami i stratami spowodowanymi wykorzystaniem przez niego informacji lub jakiejkolwiek części informacji dla jakiegokolwiek celu innego, niż cel dozwolony.

5. Weryfikacja informacji i przejęcie ryzyka

5.1 Weryfikacja informacji

Należy zweryfikować informacje przed zaakceptowaniem oferty osób trzecich.

5.2 Przejęcie ryzyka

Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z:

 1. użytkowanie witryny i informacji; oraz

 2. akceptacją i użytkowaniem przez użytkownika jakichkolwiek ofert osób trzecich.

6. Brak gwarancji

Nie gwarantujemy:

 1. dokładności, jakości, kompletności oraz rzetelności witryny internetowej, informacji i ofert osób trzecich;

 2. że witryna i informacje będą wolne od błędów i wirusów, będą funkcjonować nieprzerwanie, będą wolne od nieautoryzowanego użytkowania oraz hakerów.

 

7. Ogólne

7.1 Rozumienie ogólne

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu zawierają całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia między stronami co do przedmiotu niniejszych Warunków.

7.2 Poprawki i zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszych Warunkach korzystania z serwisu bez powiadamiania użytkowników.

7.3 Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa obowiązującym w Holandii i muszą być interpretowane zgodnie z nimi. Podlegasz wyłącznej jurysdykcji sądów Holandii w odniesieniu do wszystkich spraw wynikających z niniejszych Warunków lub związanych z nimi.

hotels
Warunki korzystania z serwisu
© 2010 - 2019 BestHotelOffers B.V.